Snel in huis

Veilig afrekenen

Goede prijs/kwaliteit

Iets leuks voor jezelf

Algemene voorwaarden

Inleiding 

Je leest de algemene voorwaarden van www.hippe-klompen.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website, via de app of mail. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Heb je vragen over de voorwaarden, laat het mij dan weten.  

Definities

Het bedrijf www.hippe-klompen.nl:
Www.hippe-klompen.nl gevestigd in Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 83555307 handelend onder de naam www.hippe-klompen.nl e/o Spot On Design.nl.

De klant:

de natuurlijk of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat met www.hippe-klompen.nl.

Website: de website van Www.hippe-klompen.nl.

 

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen www.hippe-klompen.nl en jou als klant. De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van www.hippe-klompen.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Neem je als klant in jouw opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden van www.hippe-klompen.nl dan zijn deze bepalingen of voorwaarden slechts bindend, als en voor zover deze door www.hippe-klompen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

Alle producten op de website van www.hippe-klompen.nl zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Voor het versturen van de producten worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn niet opgenomen in de prijs van het product. De actuele verzendkosten staan vermeld op Bezorgen & afhalen – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl).
Deze kosten staan ook in je winkelwagen.

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Www.hippe-klompen.nl kan niet garanderen dat alle informatie op de website altijd juist en volledig is. Door typefouten of andere onjuistheden kunnen de prijzen en overige informatie op de website mogelijk onjuist zijn en zijn daarom onder voorbehoud.

De kleur van het product kan in werkelijkheid afwijken. Twijfel je over de exacte kleur? Neem dan contact met mij op. Www.hippe-klompen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze (kleur)afwijkingen.

Hout en leer zijn natuurproducten. Afwijkingen kunnen hierdoor voorkomen. Www.hippe-klompen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze afwijkingen.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant door middel van de aankoop via de webshop, tijdens braderieën of andere fysieke evenementen, via de app, mail of telefonisch. Daarmee voldoet het aanbod van www.hippe-klompen.nl aan de gestelde voorwaarden.

Is de overeenkomst nog niet bevestigt door www.hippe-klompen.nl? Dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Na de bevestiging is de klant verplicht tot betaling van de kosten.

 

Als blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft www.hippe-klompen.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie

Het is mogelijk om je via de website als klant te registreren.
Dat kan op
Mijn account -Hippe Klompen (hippe-klompen.nl).

 

Voor de registratie maakt de klant een gebruikersnaam en wachtwoord aan.  Zorg voor een veilig en
voldoende lang wachtwoord.

De klant moet zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden. 

Www.hippe-klompen.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en gaat er altijd vanuit dat de ingelogde
klant ook daadwerkelijk die klant is. Alle handelingen die verricht worden onder dit account, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

Zijn de inloggegevens van de klant in handen van onbevoegden gekomen? Wijzig dan direct na constatering de inloggegevens en informeer www.hippe-klompen.nl hier ook over zodat zij ook maatregelen kan treffen.

Uitvoering Overeenkomst

Zodra de bestelling door www.hippe-klompen.nl is ontvangen, stuurt www.hippe-klompen.nl de producten zo spoedig mogelijk toe. De klant ontvangt altijd informatie over de levertijden.

Het kan zijn dat een product niet op voorraad is. In overleg met de klant wordt afgesproken wat een redelijke termijn voor levering is. Www.hippe-klompen.nl spant zich in voor een snelle levering.

De klant controleert na ontvangst van de producten, de producten direct op onjuistheden. Klopt er iets niet? Neem dan contact op. Voor meer informatie Garantie – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl).

Herroepingsrecht

Alleen als de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, dan kan de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos ontbonden worden. Na ontvangst van alle producten in ongedragen en onbeschadigde staat, betaalt www.hippe-klompen.nl de kosten van het product met uitzondering van de verzendkosten terug. Meer informatie lees je op Retourneren – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl). Neem contact met mij op voor het retouradres.

Betaling

Klant dient betalingen aan Www.hippe-klompen.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Www.hippe-klompen.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie

Dit artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van haar beroep of bedrijf.

Www.hippe-klompen.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Meer informatie over garantie vind je op Garantie – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl).

Klachten

Heb je als klant een klacht heeft over een product? Meld dit dan direct na ontvangst van je producten. Voldoet het product niet aan de verwachtingen die je daar wettelijk gezien van mag verwachten terwijl de klant het product gebruikt waar het voor bedoeld is?  Neem dan contact op. Meer informatie lees je op Klachtenafhandeling – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl)

Aansprakelijkheid

Dit Artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van www.hippe-klompen.nl ten opzichte van de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de geleverde producten inclusief btw.

Aansprakelijkheid van www.hippe-klompen.nl ten opzichte van de klant voor alle indirecte schade is uitgesloten.

ww.hippe-klompen.nl is niet aansprakelijkheid voor een eventuele schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De aansprakelijkheid van www.hippe-klompen.nl ten opzichte van de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts als de klant www.hippe-klompen.nl direct schriftelijk ingebreke stelt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat www.hippe-klompen.nl in staat is adequaat te reageren.

Bij overmacht is www.hippe-klompen.nl niet verplicht om eventuele schade te betalen.

Persoonsgegevens

Www.hippe-klompen.nl verwerkt de persoonsgegevens van de klant volgens het gepubliceerde privacy statement. Meer informatie lees je op Privacybeleid – Hippe Klompen (hippe-klompen.nl).

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar www.hippe-klompen.nl gevestigd is.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden aan. Www.hippe-klompen.nl en de klant stellen dan ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vast.